Australien och vaccin

När man åker utomlands gäller det att se till att skydda sig mot alla olika smittor som man kan tänkas stöta på. Utomlands finns det så många fler sjukdomar som vi inte alls är vana vid och som det gäller att skaffa sig skydd mot.

När man åker till Australien behöver man inte nödvändigtvis vaccinera sig. Det är alltså inte så farligt när det gäller smittspridning och sjukdomar i Australien. Australien är mer eller mindre lika rent och hygieniskt som större delen av Europa. När man är i Australien är det däremot väldigt vanligt och mycket rekommenderat att resa lite i Asien på vägen hem. Asien är desto mindre hygieniskt och bland de kontinenter som har allra flest smittospridningar. En mycket vanlig sjukdom är hepatit A och B. Dessa sjukdomar sprids genom dryck och blod. Hepatit rekommenderas att vara vaccinerad mot i hela Asien. Det enda vaccin som man bör ta innan en resa till Australien är Hepatit A och B.

Vaccin som Hepatit A och B är enkelt att ta. Det finns att tillgå på din närmaste vårdcentral. Se verkligen till att ta vaccinet på den vårdcentral som du är inskriven på. Då kommer du att kunna få vaccinet mycket billigare än om du går till en annan vårdcentral, eller en privat vaccinmottagning.

Leave a Reply